Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss. Därför följer vi denna policy som är framtagen utifrån tillämplig dataskyddslagstiftning. Integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan använda dig av dem. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår integritetspolicy eller dataskyddsbehandling kan du kontakta oss.

Integritetspolicyn omfattar alla personuppgifter som vi samlar in, främst via vår hemsida eller i vår fysiska butik. Utöver denna policy gäller även köpevillkor för inköp på hegethorns.se

1. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Hegethorns Foto AB, org.nummer: 556363-3998 med adress Rådhusgatan 36 D, 571 31 Nässjö är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

2. Vilka personuppgifter behandlar Hegethorns Foto?

Vi behandlar personuppgifter som du har lämnat till oss: När du använder tjänster som köp i vår fysiska butik, vid köp eller som besökare på vår hemsida hegethorns.se, vid prenumeration av vårt nyhetsbrev eller när du kontaktar vår kundtjänst eller våra sociala medier kan du komma att ge oss information om dig själv.

 • Person- och kontaktinformation som namn, födelsedatum, personnummer, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc. samt konto- och betalningsuppgifter (dock inte kortnummer och CVC-kod) och fakturainformation
 • Personuppgifter som vi har samlat in om dig: Vi samlar in personuppgifter om dig när du använder våra tjänster som vid köp i vår fysiska butik, vid köp eller besökare på hegethorns.se, vid prenumeration av vårt nyhetsbrev eller när du kontaktar oss via kundtjänst eller våra sociala medier
 • Information om varor och/eller tjänster som du har visat intresse för på hegethorns.se
 • Information om e-post från oss som öppnas och vad du klickar på i e-postmeddelandet
 • Din order- och köphistorik och köpmönster som kund
 • Information om du använder våra tjänster, så som svarstid för sidor, nerladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten
 • Enhetsinformation som IP-adress, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar
 • Personuppgifter som vi har samlat in från tredje part. Vi kan i vissa fall använda sig av information från andra källor. Exempelvis kan annonsnätverk och mätverktyg hjälpa oss att förstå användarmönster och -preferenser. Det är till för att få större förståelse för annonsens relevans, effektivitet och för att ge information som är mer intressant för dig som kund

3. Rättslig grund och ändamål för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna verkställa vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan vi ingår ett avtal enligt följande ändamål:

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
 • För att administrera din beställning och kundrelationen, t.ex. för att förse dig med information, produkter och våra tjänster
 • För att kunna hantera din prenumeration av vårt nyhetsbrev
 • För att ge dig den kundtjänst och hjälp som du behöver gällande våra tjänster
 • För att kunna hantera deltagande i eventuella tävlingar och event

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt följande ändamål:

 • Följa tillämplig lagstiftning så som bokföringslagen och konsumenträttslig lagstiftning; samt
 • Förhindra missbruk så som bedrägeri och identitetskapning

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning enligt följande ändamål:

 •  
 • För att kunna skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring;
 • För att skicka personligt anpassade och attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevanta för dig
 • För kund- och marknadsanalys samt förbättra våra tjänster för dig så att de representeras på ett effektivt sätt; samt
 • För att förhindra missbruk av tjänst eller förhindra olovlig inloggning

Intresseavvägning används av oss eller tredje part för att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse samt ge dig service i form av olika tjänster som relevanta och personligt anpassade erbjudanden samt relevant kommunikation. Vi vill även säkerställa att våra tjänster är relevanta varför vi behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund.

Dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal samt uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

4. Är dina personuppgifter tillgängliga för andra?

Vi kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt följande. Vi vidtar rimliga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med tredje part.

Systemleverantörer för CRM-system och ärendehantering: detta behövs för att kunna hantera våra prenumerationstjänster och personuppgifter, vilka behövs för att administrera kundförhållandet och nå ut med erbjudanden till medlemmar som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Samarbetspartners som hanterar betalning: Vi hanterar betalningar med hjälp av leverantörer för att garantera en snabb och säker betalning för alla våra kunder. Om vi eller en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

Vad vi inte kommer att göra med dina personuppgifter: Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

5. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta vår kundtjänst under rubriken Kontakta oss.

6. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Hur lång tid påverkas dels av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Så länge det krävs att vi sparar dina personuppgifter enligt lagstadgade lagringstider kommer vi att behandla dem. Vi behandlar även din data för andra syften som inte omfattas av kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar vi datan endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. För de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen.

I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. Vi kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Har du lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer vi att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar vi att du inte vill motta direktmarknadsföringen. Det kan du göra genom att kontakta vår kundtjänst.

När du har registrerat dig som prenumerant av vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos oss eller begär att vi ska radera vissa uppgifter. Vi kommer att radera dina kontaktuppgifter från våra nyhetsbrev om du har varit inaktiv i 24 månader.

Dina personuppgifter kan endast sparas längre än vad som angetts ovan om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

8. Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Det kan vara information om vilka kategorier samt specifika personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål vi använder personuppgifterna. Du har även rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade.

Om du vill att vi ska radera eller begränsa användandet av dina personuppgifter har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Det finns dock undantag från rätten till radering för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att vi måste spara personuppgifterna. Efter en invändning krävs att vi visar att vårt berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade. Om detta inte görs kan vi inte fortsätta behandla dina uppgifter efter en invändning.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet som följer Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar gälla från och med 25 maj 2018.

Om du vill invända mot en behandling av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys har du rätt att göra det, när som helst. All kommunikation och samtliga åtgärder som vi vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. Vi förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller att inte tillmötesgå begäran. Kontaktuppgifter till oss framgår i Integritetspolicyns sista avsnitt. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

9. Vår användning av cookies och liknande tekniker

För att du ska få en så bra användarupplevelse som möjligt hos oss online använder sig vi av cookies och liknande spårningstekniker. På så sätt kan vi leverera en skräddarsydd upplevelse av våra tjänster. Vi använder cookies på hegethorns.se och i våra tjänster. Här förklaras hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande dessa cookies.

10. Vad är cookies?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Vilka cookies använder vi oss av?

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är satta av webbplatsen som du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser (exempelvis Google Analytics)

Varför använder vi oss av cookies?

Våra cookies används för att förbättra tjänster som vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Cookies möjliggör för oss att rikta relevant marknadsföring till dig. Cookies används även för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster samt för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.

11. Vårt användande av Google Analytics

Med hjälp av Google Analytics analyserar vi uppgifter, bland annat personuppgifter, kring ditt användande av hegethorns.se och din aktivitet på våra sidor på sociala medier samt uppgifter om dina eventuella köp på Hegethorns Foto online. Vi använder detta som ett led i marknadsföringen. Med hjälp av Google Analytics behandlar vi personuppgifter för att kunna anpassa de annonser och erbjudanden som du ser utifrån information om vad du tidigare besökt online samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster. Utifrån detta kan vi även utvärdera ditt användande av hegethorns.se och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande.

12. Kan man styra användning av cookies?

Du har möjlighet att ändra inställningar för användningen och omfattning av cookies i din webbläsare. Gå till dina inställningar för webbläsaren eller en enhet för att lära dig mer om hur du justerar cookiesinställningarna. Exempelvis är det möjligt att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies innan du stänger ner din webbläsare. Vissa av våra tjänster kommer eventuellt inte fungera om du blockerar eller raderar cookies i din webbläsare.

13. Förändring av Integritetspolicyn

Hegethorns Foto förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Förändringar av villkoren i policyn kommer att informeras på hegethorns.se, en månad innan villkorsändringen träder i kraft.

14. Kontaktuppgifter till oss

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till vår hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss enligt uppgifterna nedan. Du som inte önskar motta utskick eller kommunikation kan när som helst kontakta vår kundtjänst. Du kan även avregistrera dig i den kanal du mottagit kommunikationen i.

Adress kundtjänst:

Hegethorns Foto AB
Rådhusgatan 36 D
571 31  Nässjö

info@hegethorns.se

0380-109 28

*Integritetspolicyn fastställdes av Hegethorns Foto AB den 19/11 2018.

 

 

 

 

 

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan